Ministru kabineta noteikumi NR526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" nosaka inventāra pārbaudi reizi gadā, vai pēc ražotāja instrukcijām


Strādāšana vietās, kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus (turpmāk – darbs augstumā).

Piesaki pārbaudi

  •  

Sertifikācijas pārbaude

Iegādājoties preces ar interneta starpniecību, nespecializētās vietnēs, vai no trešajām valstīm ir jābūt, īpaši, piesardzīgiem. Eiropas Savienībā ir noteikti drošības standarti un sertifikācijas, kurām jāatbilst inventāra lietošanas mērķim. Lai arī uz preces var būt norādīti šie cipari, tas nenozīmē, ka tā, visos gadījumps, atbilst patiesībai un ir droša.  Pirms to lietot iesakām veikt inventāra pārbaudi.

Nolietojums

Ja rodas aizdomas par inventāra un drošības līdzekļu atbilstību paredzētajam mērķim, tās ir jāpārbauda, pirms turpmākas lietošanas ( piem. sabloķēta nolaišanās ierīce izslīd; drošināšanas ierīce nesabloķējas; karabīnei ir redzama deformācija; utml.)

atsaukumi

Ražotāju atsaukumi. Ja inventārs, kuru lietojat ir no ražotāja atsauktās partijas, tas ir jāpārbauda, pirms to drīkst lietot tālāk. Arī tad, ja no iegādes brīža nav pagājis gads.

 

Ražotāja atsaukums
Easyspeed CT Pretkritiena ierīce

Climbing Technology atsauc no lietošanas noteikta metiena, kritiena bloķēšanas ierīces Easy Speed.Ražotāja atsaukums
Petzl trac club trīsis

Petzl atsauc no pārdošanas un aizliedz izmantot trīšus ar svītrukodu P023AB00 un P023AB01, kuri ražoti līdz 2/03/2022